Sabtu, 12 Mac 2016

DOWNLOAD | KOLEKSI LATIH TUBI SOALAN TATABAHASA | UPSR


Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut;
  • Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu.
  • Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks.
  • Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu.
  • Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu.
  • Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan.
  • Murid tidak mengingati format-format penulisan.
  • Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat.
  • Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan.
Modul-modul  ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan
menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan.

DOWNLOAD:
< SINI >Tiada ulasan:

Catat Ulasan