Selasa, 1 November 2016

DOWNLOAD | BORANG PEREKODAN PERKEMBANGAN PELAJAR OFFLINE | TAHUN 1,2 DAN 3

Modul  Perekodan  Perkembangan  Pembelajaran  Murid  disediakan  bagi  membantu  guru merekod  perkembangan penguasaan  pembelajaran  murid  dalam  Pentaksiran  Sekolah  (PS) berpandukan  Panduan  Perkembangan  Pembelajaran  Murid  (PPPM)  yang  dibekalkan  oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Melalui Modul Perekodan ini, setiap guru mata pelajaran hanya perlu menanda pada Band yang telah dikuasai oleh murid  sepanjang proses PS  dalam bilik darjah  ATAU  setelah selesai sesuatu tajuk atau tema yang ditaksir. 
Para guru boleh download modul perekodan di sini:

Tiada ulasan:

Catat Ulasan