Khamis, 9 Februari 2017

DOWNLOAD BUKU PANDUAN KEM BESTARI SOLAT SEMAKAN 2017

Model Bestari Solat adalah sebahagian daripada Program j-QAFyang wajib dilaksanakan. Walaupun ia satu bentuk aktivitikokurikulum, semua sekolah perlu melaksanakannya seperti yangtelah ditetapkan. Pentadbir sekolahbertanggungjawab untuk menggerakkan pelaksanaan kem ini.

Aspek solat ditekankan dalam sesi pengajaran dan pembelajaranPendidikan Islam.Diharapkan pelaksanaan kem ini akan memberi kesan kepada pembentukan sahsiahmuridmurid dalam meningkatkan kemahiran, kesungguhandan rasa tanggungjawab melaksanakan Fardhu Ainyang diperintahkan oleh Allah S.W.T.

download BUKU PANDUAN KEM BESTARI SOLAT 2017 ]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan