Khamis, 3 Ogos 2017

60 SOALAN POPULAR DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU UPSR

TEMA KELUARGA

1. Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk 』Jagalah KebersihanTempat Tinggal Kita』.
2. Kamu baru bertukar ke sekolah asrama penuh. Tuliskan sepucuksurat kepadasepupu kamu untuk menceritakan pengalaman kamu belajardi sekolah baharu itu.
3. Kamu terpilih mewakili kelas dalam pertandingan syarahan ketikaMinggu Bahasa Melayu di sekolah. Kamu dikehendaki menyampaikansyarahan mengenai aktiviti hujung minggu di rumah.

4. Semasa cuti sekolah yang lalu,kamu dan keluarga telah menziarahinenek dan datuk kamu di kampung. Ceritakan pengalaman kamu ketikaberada di kampung.
5. Pada hari Ahad yang lalu, kamu dan keluarga pergi berkelah diair terjun. Tuliskan catatan kamu pada hari tersebut.
6. Kamu pergi ke kedai untuk membeli barang yang dipesan oleh ibu.Tuliskan perbualan kamu dengan penjual barang runcit itu.
7. Tuliskan sebuah karangan yang menggunakan peribahasa 」 BagaiMencurahkan Air ke Daun Keladi」.
8. Lengkapkan karangan ini.
Pada waktu malam yang sepi,aku membaca buku di dalam biliktidur.Jam menunjukkan tepat pukul dua belas malam.Tiba-tiba………
9. Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk 『Ibu Saya』.
10. Pada hari Ahad yang lalu,kamu sekeluarga berkelah di tepipantai. Semasaberkelah anda telah menyelamatkan seorang budak yanglemas ketika mandidi laut. Tuliskan pengalaman kamu semasamenyelamatkan budak itu.
11.Tulis sebuah karangan tentang percutian kamu sekeluarga ke salahsatu tempatperanginan yang terkenal pada cuti penggal persekolahanyang lalu.
12. Pada cuti hujung minggu yang lalu, kamu telah pergi berkelahbersamakeluarga. Ceritakan pengalaman kamu tersebut.
13. Tulis sebuah karangan tentang lawatan kamu ke Zoo Negara.
14. Kamu sekeluarga telah bercuti ke Cameron Highlands. Tulissebuah catatantentang lawatan kamu itu.
15. Kamu tidak dapat hadir ke sekolah kerana terpaksa pulangmelawat nenek kamu yang sakit di kampung.Tuliskan sepucuk suratkepada guru kelas kamu untuk memaklumkan perkara tersebut.
16.Tuliskan sebuah karangan tentang Hari Ibu.
17. Hari semakin larut.Hujan turun renyai-renyai.Ibu dan ayah masihbelum pulang.Tiba-tiba……………….
18. Tuliskan sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menceritakanpengalaman kamu bercuti di kampung datuk kamu.
19. Tulis sebuah karangan berkaitan peribahasa 」Seperti Aur DenganTebing」.
20. Kamu mengikut bapa memancing ikan.Tuliskan pengalamankamu.
21. Kamu mengikut ibu pergi ke pasar malam .Tuliskan sepucuk suratkepada kawanuntuk menceritakan pengalaman kamu.
22 . Kamu sekeluarga balik ke kampung baru-baru ini.Tuliskancatatan kamu.
23 . Tulis sebuah karangan dengan diakhiri ayatberikut................. berasa amat gembira kerana mendapat banyakhadiah.
24. Kamu sekeluarga melawat ke sebuah zoo.Ceritakan pengalaman kamuitu.
25 : Tuliskan sebuah cerita berdasarkan peribahasa 」Melentur BuluhBiarlah daripadaRebungnya」26. Kamu sekeluarga minatberkebun.Tuliskan pengalaman kamu berkebun.
27. Ceritakan pengalaman kamu ketika melawat pesakit dihospital.
28. Kamu sekeluarga berhari raya di rumah kawan kamu.Tuliskansuasana yang kamurasai pada hari itu.
29. Tuliskan pengalaman yang tidak dapat kamu lupakan semasamembantu jiran.

TEMA MASYARAKAT

30. Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk 『Jiran Saya』
31. Kawasan kediaman kamu mengadakan gotong-royong.Tuliskan laporanselengkapnya.
32. Kawan kamu mengadakan rumah terbuka semasa perayaan baru-baruini. TulisCatatan kamu pada hari itu.
33 .Kamu sekeluarga pergi ke suatu majlis perkahwinan .Tuliskanpengalaman kamu
34. Hidup berjiran banyak kebaikannya.Huraikan.
35. Banyak kebaikan tinggal di desa.Jelaskan.
36. Tulis karangan yang bertajuk 』Cara-cara Menjaga KebersihanKawasan Perumahan』
37 . Sukaneka telah diadakan di taman perumahan kamu.Tuliskansepucuk surat kepadakawan kamu untuk menceritakan suasana sukanekatersebut.
38. Tulis sebuah karangan yang bertajuk 」Saya Sebuah TelefonAwam」
39. 」Seperti Kacang Lupakan Kulit」.Tuliskan sebuah cerita mengenaiperibahasa tersebut.

TEMA : SEKOLAH

40. Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk 「Pameran Lukisan diSekolah Saya」.
41. Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk 「Kepentingan MenyertaiKegiatanKokurikulum di Sekolah」.
42. Kamu selaku penerbit majalah sekolah telah mewawancara nseorang tokoh guru di sekolah. Tuliskan wawancara tersebut.
43. Kamu telah menghadiri satu Kem Motivasi UPSR di sekolah. Tuliscatatankan tentang kem motivasi tersebut.
44. Tuliskan sepucuk surat kepada nenek kamu yang merupakan bekasguru.Ceritakan kepadanya tentang sambutan Hari Guru di sekolahkamu.
45. Pasukan bola sepak sekolah kamu telah menjuarai pertandinganbola sepak peringkat daerah. Tuliskan berita itu untuk dimuatkandalam majalah sekolah.
46. Sekolah kamu telah mengadakan Hari Penyampaian Hadiah. Tuliskanlaporan tentang hari tersebut selengkapnya.
47. Kamu akan berpindah ke sekolah baru kerana mengikut bapa kamubertukarke tempat lain. Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satumajlis yang diadakan. Tuliskan ucapan tersebut selengkapnya.
48. Anda ingin melanggan majalah 「Dewan Pelajar」 selama 7 bulan.Tuliskan sepucuk surat kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk tujuantersebut.
49. Tuliskan sebuah karangan tentang tajuk 『Sekolah Saya』.
50. Sebagai Ketua Murid, kamu diminta berucap pada hari perpisahanmurid-murid tahun enam. Guru Besar dan guru-guru hadir pada majlistersebut.Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.
51. Kamu telah mewakili sekolah di dalam pertandingan syarahanperingkat daerah.Tajuk syarahan kamu ialah 「Perlunya Murid-muridMematuhi Peraturan Sekolah.」 Tuliskan syarahan kamu itu.
52. Pada cuti semester yang lalu, kamu telah menyertai lawatan kebeberapa buah tempat menarik. Kamu diminta menyediakan laporanmengenai lawatan itu.
53. Abang kamu telah mengutus surat untuk mengetahui persiapan kamumenghadapi peperiksaan UPSR. Tuliskan surat balasanselengkapnya.
54. Bincangkan tajuk 「Kebaikan belajar secara berkumpulan」
55. Sekolah kamu telah mengadakan pesta ria. Ceritakan suasanapesta ria itu.
56. 17.Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk 「Saya SebuahPerpustakaan」
57. Sekolah kamu telah mengadakan Hari Sukan. Tuliskan sebuahkarangan mengenaihari sukan tersebut.
58. Pada cuti persekolahan yang lalu, kamu berpeluang menyertaiaktiviti perkhemahanpengakap. Ceritakan perstiwa-peristiwa menarikyang berlaku sepanjangperkhemahan itu.
59. Kamu telah berpindah ke sekolah baharu. Tuliskan sepucuk suratkepada sahabatkamu di sekolah lama kamu untuk menceritakan sekolahbaharu kamu.
60. Kamu diiminta menemu ramah tokoh murid di sekolah kamu.Tuliskantemu ramahItu selengkapnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan