Isnin, 30 Mac 2015

Panduan Julat Markah untuk Sistem Gred Baru (2015) KPM

Panduan Julat Markah untuk Sistem Gred Baru (2015) KPM. Penetapan Julat Gred Pemarkahanuntuk Jenis-Jenis Peperiksaan Terkini di Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Merujuk Laman SAPSNKRA Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah, berikut adalah julat markah bagi peperiksaan dan ujian untuk Penetapan Gred bagi sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia.Penetapan Julat Markah dan Gred oleh KPM ini berkuatkuasa mulai tahun 2015.

Sistem Gred dan Julat Permarkah Baru oleh KPM

Julat Gred Pemarkahan Peperiksaan Sekolah Rendah

Julat Markah dan Gred untuk Darjah 6 (KBSR) Julat dan Gred yang lama masih digunakan
 • 80 - 100 --> A
 • 60 -- 79 --> B
 • 40 -- 59 --> C
 • 20 -- 39 --> D
 • 01 -- 19 --> E
 • 00 --------> TH


Julat Markah dan Gred untuk Darjah 4 dan Darjah 5 (KSSR) berikut ialah Sistem Julat dan Gred yang baru

 • 85 -- 100 --> A
 • 70 -- 84  --> B
 • 60 -- 69  --> C
 • 50 -- 59  --> D
 • 40 -- 49  --> E
 • 01 -- 39  --> F
 • 00 ---------> TH

Makluman 
Jika semua subjek mendapat E masih dikira (LULUS) Menguasai. 
Jika ada 1 subjek mendapat F maka keputusannya (GAGAL) Tidak Menguasai.


Julat Gred Pemarkahan Peperiksaan Sekolah Menengah

Julat Markah dan Gred untuk Menengah Rendah (Ting 1 hingga 3)
 • 85 -- 100 --> A
 • 70 -- 84  --> B
 • 60 -- 69  --> C
 • 50 -- 59  --> D
 • 40 -- 49  --> E
 • 01 -- 39  --> F
 • 00 ---------> THJulat Markah dan Gred untuk Menengah Atas (Ting 4 dan 5)

 • 90 - 100 ---> A+
 • 80 - 89  ---> A
 • 70 - 79  ---> A-
 • 65 - 69  ---> B+
 • 60 - 64  ---> B
 • 55 - 59  ---> C+
 • 50 - 54  ---> C
 • 45 - 49  ---> D
 • 40 - 44  ---> E
 • 01 - 39  ---> G
 • 00 - 00  ---> TH


Makluman
Jika semua subjek mendapat E masih dikira (LULUS) Menguasai. 
jika ada 1 subjek mendapat F maka keputusannya (GAGAL) Tidak Menguasai.


Sistem Gred dan Julat Permarkah Baru oleh KPM


Kini, setelah persaingan yang semakin sengit, membuatkan satu mekanisma terkini perlu dilakukan yang mana Julat Gred Pemarkahan Peperiksaan bagi sekolah rendah dan menengah dikemaskini. Hal ini dikatakan perlu agar penakrafan kualiti murid adalah pada aras tertinggi. 


Jenis-Jenis Peperiksaan


Sistem pendidikan sekolah di Malaysia dikatakan sudah mengalami transformasi, tetapi masih terikat dengan peperiksaan ataupun pentaksiran. Pentaksiran dilakukan untuk menguji sejauh mana pencapaian murid dalam satu-satu aspek, bidang, tema, tajuk yang telah dipelajari. Berikut ialah Jenis Peperiksaan Sumatif untuk D4, D5, T1, T2 dan T3 (PBS)

Untuk murid D4, D5, T1 dan T2

 • Ujian 1 / Sumatif 1
 • Peperikasaan Pertengahan Tahun / Sumatif 2
 • Peperiksaan Akhir Tahun / Sumatif 3


Untuk murid T3

 • Ujian 1 / Sumatif 1
 • Peperikasaan Pertengahan Tahun / Sumatif 2
 • PT3 (masih dalam perbincangan. Gred sahaja)

Julat Markah bagi Gred Peperiksaan dan UjianTahun 2015

Panduan Julat Markah bagi Penetapan Gred dalam Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Kementerian Pelajaran Malaysia. Penetapan Julat Gred Pemarkahan untuk Jenis-Jenis Peperiksaan Terkini di Sekolah-sekolah  Kementerian Pendidikan Malaysia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan